Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Steve Wilson & co. / Odp: Solowa pÂłyta Stevena
« Last post by Luksor on 2023-10-07, 14:40:42  »
Wersja albumowa ze Stevenem na wokalu bardziej mi si? podoba ni? ta z Majkiem. ;) :)
2
Uwagi i propozycje / Problem z motywem/wygl?dem
« Last post by OrangoXVR on 2023-10-06, 17:20:32  »
O ile mi wiadomo to Simple Machines niedawno w zwi?zku z aktualizacj? silnika wycofa?o wsparcie dla cz??ci starych motyw?w. Jest mo?liwo?? przywr?cenia jakiego? kt?ry pozwoli na wygodne przegl?danie? Lubi? informatyczny oldskul ale to zwyczajnie jest niewygodne i nieprzejrzyste. Zmiana w ustawieniach na dowolny inny nie naprawia stanu rzeczy.
3
Steve Wilson & co. / Odp: Solowa pÂłyta Stevena
« Last post by Luksor on 2023-09-29, 16:41:55  »
Nowy album - mozaika kawa?k?w o r??nej intensywno?ci, w r??nych klimatach.
4
CaÂła piĂŞkna reszta / Odp: Soen
« Last post by Callahan on 2023-09-18, 20:44:19  »
Wklej? to, co ju? m?wi?em na fejsie, bo w sumie moje zdanie raczej si? nie zmieni...
Przes?ucha?em raz i raczej nie b?d? do niego zupe?nie wraca?, tak jak zreszt? nie s?ucham ju? zupe?nie Imperial. Drugi album z rz?du bez pomys?u na siebie, z numerami na jedno kopyto i nieodr??nialnymi melodiami. Niekt?re riffy s? faktycznie monumentalne i maj? potencja?, ale w takiej pr??ni to po prostu dla mnie nie dzia?a. Cokolwiek ciekawego dzieje si? tylko przez chwil? w Icon i w miar? zgrabnie wyszed? fina?owy "Vitals", a tak to jest g??wnie taki pop-metal, kt?ry pewnie dobrze dzia?a na koncertach, ale dla mnie jest po prostu nudny. Szkoda, bo pierwsze 4 albumy nadal mnie bardzo ciesz? i regularnie do nich wracam, ale wida? trudno jest by? p?odnym i pomys?owym przez tak d?ugi czas. A mo?e nie op?aca si? za mocno kombinowa?, bo to co graja teraz si? pewnie nie?le sprzedaje.
5
Biografia / Odp: Official Illustrated History of Opeth
« Last post by Luksor on 2023-09-18, 19:36:28  »
"every album, every song"

6
CaÂła piĂŞkna reszta / Odp: Soen
« Last post by Voice on 2023-09-17, 20:12:21  »
I jak tam Wam nowy Soen siedzi? Bo u mnie pieknie weszlo, ale zjadanie wlasnego ogona totalne ;) Odkrywczosci tu zero, ale bardzo dobrze sie tego slucha. I brzmieniowo miazga, pod tym wzgledem chyba najlepszy Soen.
7
Steve Wilson & co. / Odp: Solowa pÂłyta Stevena
« Last post by Luksor on 2023-08-30, 19:13:48  »
8
CaÂła piĂŞkna reszta / Odp: Soen
« Last post by Luksor on 2023-08-23, 17:36:47  »
9
CaÂła piĂŞkna reszta / Odp: Czego aktualnie s?uchacie?
« Last post by Luksor on 2023-08-20, 14:53:14  »
Natrafi?em na debiutancki album z 1970 roku dotychczas mi nieznanej brytyjskiej formacji T2. Bardzo dobrze si? tej p?yty s?ucha. :)
10
Biografia / Odp: Official Illustrated History of Opeth
« Last post by Luksor on 2023-07-26, 19:01:51  »
Na rynku pojawi³a siê seria zat. "Metal Planet", a w niej jedna z ksi¹¿ek ma byÌ poœwiêcona Opeth. :)

Pages: [1] 2 3 ... 10
lofty-success